Januar 2016

Mi, 06. Jan. 2016 Meditationsabend, ab 18.30 Uhr
Mi, 13.Jan. 2016 Meditationsabend, ab 18.30 Uhr
Mi, 20. Jan. 2016 Meditationsabend, ab 18.30 Uhr
Mi, 27. Jan. 2016 Meditationsabend, ab 18.30 Uhr
Sa, 30. Jan. und So, 31. Jan. 2016 Meditationswochenende

Februar 2016

Mi, 03.Feb. 2016 Meditationsabend, ab 18.30 Uhr
Mi, 10.Feb. 2016 Meditationsabend, ab 18.30 Uhr
Mi, 17.Feb. 2016 Meditationsabend, ab 18.30 Uhr
So, 21. Feb. Laternenfest, von 15 - 17 Uhr

Mi, 24.Feb. 2016 Meditationsabend, ab 18.30 Uhr
Sa, 27. Feb. und So, 28. Feb. 2016 Meditationswochenende

März 2016

Mi, 02. Mrz. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 09. Mrz. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 16. Mrz. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 23. Mrz. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Fr, 25. Mrz. 2016 bis Mo, 28. Mrz. 2016 Osterklausur
Mi, 30. Mrz. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr

April 2016

Mi, 06. Apr. 2016 Meditationsabend , 18.30 Uhr
Mi, 13. Apr. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 20. Apr. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 27. Apr. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr

Mai 2016

Mi, 04. Mai 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Sa, 07. Mai und So, 08. Mai 2016 Meditationswochenende

Mi, 11. Mai 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Sa, 14. Mai 2016 bis Sa, 21. Mai 2016 Pfingstklausur - Minling Dorsem mit Lama Tchime Tsewang
Mi, 25. Mai 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr

Juni 2016

Mi, 01. Jun. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 08. Jun. 2016 Studiengruppe, 15 Uhr; Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 15. Jun. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 22. Jun. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 29. Jun. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr


Juli 2016

Sa, 02. - Fr. 08. Juli 2016, Phowa Übungswoche mit Lama Tchime Tsewang
Mi, 06. Juli 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr.

Mi, 13. Juli 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 20. Juli 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 27. Juli 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr

August 2016

Mi, 03. Aug. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 10. Aug. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 17. Aug. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 24. Aug. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Sa, 27. Aug. 2016 Meditionstag, 9 - 17 Uhr
Mi, 31. Aug. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr


September 2016

Mi, 07. Sep. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr.
Mi, 14. Sep. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr.
Mi, 21. Sep. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Sa, 24. Aug. 2016 Meditionstag, 9 - 17 Uhr

Mi, 28. Sep. 2016, Meditationsabend, 18.30 Uhr

Oktober 2016

Mi, 19. Okt. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
22. - 28. Okt. 2016 Seminar mit Riduo Khenpo

November 2016

Mi, 02. Nov. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 09. Nov. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 16. Nov. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Sa, 19. Nov. 2016 Meditionstag, 9 - 17 Uhr

Mi, 23. Nov. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 30. Nov. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr


Dezember 2015

Mi, 07. Dez. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Sa, 10. Dez. 2016 Meditionstag, 9 - 17 Uhr
Mi, 14. Dez. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr
Mi, 21. Dez. 2016 Meditationsabend, 18.30 Uhr

Sa, 24. - Sa, 31. Dez 2016 Seminar zum Jahresende